دستگاه عمیق کار سندان

ویژگی های دستگاه عمیقکار سندان

Model: SN12 – SN14 – SN16

  • قابلیت کاشت تمام غلات و دانه های روغنی (با قطر کمتر از ۵ میلی لیتر)
  • قابلیت کاشت همزمان کودر و بذر
  • قابلیت کاشت دقیق و به میزان دلخواه در هکتار
  • قابلیت کاشت در هر عمق و با توجه به نوع خاک و بذر
  • قابلیت پرس کاری بذر و کود و ایجاد جوی و پشته جهت حداکثر بهره وری از رطوبت و نور
  • قابلیت کاشت کود به ۳-۵ سانتیمتر زیر بذر (برای جلوگیری از خرابی بذر به وسیله کود)
  • سبک بودن و سادگی کار با دستگاه
  • هم عرض بودن با تراکتور و سهولت جا به جایی جاده ای
  • یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش