دیسک افست سبک سندان

ویژگی های دیسک های سندان

Model: SNW30 – SNW32 – SNW34 – SNW36

  • ردیف جلو پره های دیسک مجهز به پره کنگره جهت نفوذ و برش خاک و خرد کردن بقایای گیاهی و کلوخ ها و اختلاط آنها در سطح خاک
  • همپوشانی کامل پره ها (به گونه ای زمینی دیسک نزده شده باقی نمی ماند)
  • سهولت تنظیم زوایای پره ها
  • مجهز به جک هیدرولیک جهت تنظیم عمق کار و ارتفاع دستگاه در هنگام جا به جایی
  • قابلیت تراز افقی دستگاه جهت تنظیم و یکنواختی عمق کار
  • گل پاکنهای قابل تنظیم برای افزایش کارایی با توجه به شرایط رطوبت